Lithium batterijen

Afgelopen jaar zijn de regels met betrekking tot het luchtvervoer van lithium batterijen verder aangescherpt.
Er golden al strengere regels voor UN3090 (Lithium Metal batterijen) en deze zijn nu ook toegepast op UN3480 (Lithium Ion batterijen).
UN3480 is nu alleen nog maar toegestaan op vrachtvliegtuigen, dus niet meer op combinatievluchten (vracht en passagiers).

Daarnaast gelden aanvullende eisen voor verpakking, etikettering en de laadtoestand. Uitgebreide informatie over de nieuwe regels vindt u in dit document: http://bit.ly/2iq6CZr.