Fixed bin

In de logistiek wordt het woord ‘bin’ regelmatig gebruikt, bijvoorbeeld in de term ‘fixed bin’. Fixed bin is een opslagmethode waarbij producten met hetzelfde artikelnummer op dezelfde (vaste) locatie in het magazijn worden opgeslagen. Wanneer is dat vooral handig?

Vooral als het gaat om producten die in grote aantallen verzameld moeten worden of vanwege specifieke eisen bij elkaar moeten liggen. In de meeste gevallen is het free bin (of: open storage) systeem eerder aan te raden. Dat is de meest efficiënte manier van opslaan en zorgt dus meestal voor lagere opslagkosten ten opzichte van fixed bin. Bovendien zorgt het free bin locatiesysteem ervoor dat goederen niet hoeven te worden verplaatst wanneer een stelling vol is (wat weer extra risico’s met zich meebrengt).