FIFO/FEFO

“FIFO.” Je hoort het vakkenvullers in een supermarkt wel eens zeggen. Wat betekent het en zijn er nog meer “van dat soort termen”? FIFO betekent First In, First Out. Wat er het eerste inkwam, gaat er als eerste weer uit.

Zo blijven oude producten niet achter terwijl je nieuwe producten verkoopt. Bij producten die later binnenkomen, maar eerder bederven (omdat de houdbaarheidsdatum eerder verloopt), wordt meestal het systeem FEFO aangehouden. FEFO betekent First Expired, First Out. Wat het eerste verloopt (qua houdbaarheidsdatum), gaat er als eerste weer uit.

Dan is er ook nog het systeem LIFO; Last In, First Out. Dit systeem wordt het minst toegepast en is eigenlijk vooral boekhoudkundig soms een handig systeem.